Monitoring a RODO


monitoring a dane osobowe

Masz monitoring? Sprawdź regulamin, oznaczenia, zasięg monitorowanego terenu, upoważnienia.

W ubiegłym roku UODO nałożyło sporo kar za nieprawidłowości związane z monitoringiem.

Był czas kiedy kamery na budynkach oraz w pomieszczeniach publicznych, jak grzyby po deszczu, pojawiały się w każdej firmie. Jednakże nie każdy zadał sobie trud, aby sprawdzić, czy instaluje monitoring zgodnie z prawem i poszanowaniem prywatności.