Sprawdź, kto dzwoni


weryfikuj kto do Ciebie dzwoni

Jedna rozmowa telefoniczna uświadomiła młodemu człowiekowi, jak łatwo można zdobyć dane osobowe i co może się stać…


Godzina 10:00 dzwoni telefon i człowiek po drugiej stronie słuchawki przedstawia się jako pracownik banku X, akurat tego, w którym mam konto. Mówi, że przed przedstawieniem oferty musi zweryfikować, czy rzeczywiście rozmawia z osobą, która w banku X ma konto, gdyż oferta jest spersonalizowana tylko dla posiadacza konta w banku X. Rzekomy pracownik banku kilka razy powtarza, że są to dane poufne, że trzeba przeprowadzić weryfikację danych, że rozmowa jest nagrywana i w każdym momencie można ją przerwać. I zaczyna prosić o nasze dane…


Ile osób – słysząc ciepły głos, wzbudzający poczucie bezpieczeństwa, mówiący o tym jak należy chronić dane – da się nabrać i przekaże swoje dane?