Stosując monitoring wizyjny, jesteś zobowiązany do wdrożenia odpowiedniej dokumentacji regulującej te kwestie. Jednym z dokumentów jest klauzula informacyjna o stosowanym monitoringu w którym opisano m.in.:

  • kto jest administratorem danych,
  • gdzie stosowany jest monitoring,
  • jak można skontaktować się z administratorem danych,
  • jak długo przechowywane będa informacje.

 

Klauzulę umieść w widocznym miejscu w siedzibie firmy.

Klauzula informacyjna o stosowanym monitoringu

49,00 złCena