Stosując monitoring wizyjny, jesteś zobowiązany do wdrożenia odpowiedniej dokumentacji regulującej te kwestie. Warto udokumentować przekazana poza organizację nagrania z monitoringu wizyjnego, takie nagrania możesz przekazać w wyniku wcześniej otrzymanego wniosku o udostępnienie obrazu z monitoringu.

Dobrą praktyką jest przekazywanie nagrań tylko upoważnionym do tego służbom, które prowadzą postępowanie w jakieś sprawie. To oznacza że we wniosku powinien znaleźć sie zapis w którym wpisano syg. prowadzonej sprawy. 

Protokół z przekazania monitoringu wizyjnego

49,00 złCena