Stosując monitoring wizyjny, jesteś zobowiązany do wdrożenia odpowiedniej dokumentacji regulującej te kwestie. Jednym z dokumentów jest wydanie upoważnienie dla pracownika który będzie miał dostęp do urządzeń obsługujących monitoring. 

 

Podpisane przez pracownikia upoważnienie należy wpisać do Rejestru osób upoważnionych mających dostęp do monitoringu, a następnie upoważnienie wpiąć do teczki osobowej pracownika. 

Upoważnienie do monitoringu wizyjnego dla pracownika

49,00 złCena